Gudstjänster

En av de centrala delarna i vår församling är att fira gudstjänst tillsammans. Det gör vi vanligtivs på söndag förmiddag.

I gudstjänsten får vi tillsammans läsa bibeln, sjunga sånger om och till Jesus, höra varandras berättelser om vår tro, fira nattvard, be, lyssna på undervisning och uppmuntra varandra.

Den först delen av gudstjänsten är vi tillsammans i alla åldrar. Därefter går barnen till sin egen gudstjänst som kallas Söndagsöppet.

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans. .

Aktuell gudstjänst med talare  hittar du i vår kalender.

Första söndagen i månaden firar vi gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan Vintrosa och Elim i Latorp. Tredje söndagen i månaden firar vi tillsammans med Elim i latorp. På dessa gemensamma gudstjänster går vi runt i de olika kyrkorna.

Alla möten och gudstjänster är öppna för alla oavsett om man är med i någon kyrka, troende eller inte.

Varmt välkommen!