Bön

Bön är samtal med Gud. Det är en nödvändig och viktig del för den som tror och följer Jesus. I och genom bönen får vi uttrycka oss inför Gud och tillkännager vårt beroende av och överlåtelse till Gud. Därför ber vi.

Vi ber tillsammans i gudstjänst och i särskilda bönesamlingar. Var annan tisdag 19:00 jämna veckor möts vi alternerande i Betel Vintorsa och Elim Latorp.
Vi ber tillsammans som vänner i hemmen. Vi ber enskilt, vart helst vi kan tänkas vara. Vi tror att Gud hör bön!

Matt 7:7, Apg 2:42, 1 Thess 5:17

Vill du ha hjälp eller stöd i bön, så är du välkommen att höra av dig. Det går bra att vara anonym.