Internationellt

Vårt uppdrag som kristna och som församling är att möta människor och i ord och handling visa på Jesu Kristi kärlek både hemma och i andra delar av vår värld. Därför har vi i Betel valt att stödja några av Evangeliska Frikyrkans medarbetare utomlands.

varldskarta_svart_large

Bild: canvasfabriken.se

Fadi* och Katarina* har jobbat snart 40 år i Mellanöstern och arbetar i dag för ökad religionsfrihet och skärpt utövande av mänskliga rättigheter för förföljda och fängslade samvetsfångar i regionen. Läs mer här

Fredrik och Martine arbetar bl a i staden Marseille i södra Frankrike med speciell fokus på att praktiskt stödja och hjälpa fattiga, utsatta människor varav en stor majoritet är flyktingar i från Nordafrika och kvinnor utsatta för sexhandel. Läs mer här

Danik är vår lokala medarbetare i Ukraina som förutom att vara pastor också jobbar med gemenskapsgrupper och annan praktisk hjälp för fattiga, utsatta människor ofta med missbrukarproblematik.

Maria* är utbildad protestekniker och arbetar med att träna lokala medarbetare i att tillverka hjälpmedel och annan stöd för funktionshindrade barn och deras familjer i fattiga områden i Nordafrika. Maria finns med i det lokala arbetet med att stötta barn och unga.

Fahad* är entreprenör och musiker och använder sina talanger för att på olika sätt ge hopp och praktisk hjälp till somalier i Somalia eller på flykt i angränsande länder och till somaliska invandrare i Sverige.

* Dessa är fiktiva namn av säkerhetsskäl.

 

Utöver detta arrangerar vi olika typer av försäljningar och arrangemang där vi, genom Ge För Livet samlar in pengar direkt till hjälpprojekt som jobbar med de mest utsatta människorna i andra delar av världen.