Vision

Som kristna är vårt största uppdrag att i ord och handling berätta om Jesus Kristus.

Men vi tror också att vi behöver formulera och konkretisera vad detta betyder för oss i Betel. Därför har vi tagit en vision för vår församling och det sammanhang vi finns i.

”En växande församling för alla åldrar som älskar Gud

och har omsorg om varandra och världen.” 

  • Vi vill växa i tro genom att lita på, vandra med och tillbe Gud helhjärtat.
  • Vi vill växa i gemenskap genom att mötas i kyrkan och i hemmen för att i äkta och kärleksfulla relationer dela livet med varandra.
  • Vi vill växa i omsorg genom att hjälpa och stötta varandra och våra medmänniskor mitt i vardagen, mitt i livet.
  • Vi vill växa i våra gåvor genom att upptäcka och i tjänst för andra, lära oss använda de gåvor vi fått av Gud.
  • Vi vill växa i lärjungaskap genom att i gemenskap frimodigt dela tron med varandra och med människor som ännu inte upptäckt vem Jesus är.

Antagen av årsmötet 160214