Om

Vi är en kristen församling som finns mitt i Vintrosa!

Vår gemenskap samverkar med andra lokala församlingar i samfundet Evangeliska Frikyrkan och delar dess tro- och värdegrund.

 

Vår tro

Vi tror att Gud vill och kan förvandla människors liv, men även att vi kan vara med och påverka samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han leder oss genom sitt ord, Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kunna hjälpa och stötta varandra genom livet.

Vi tror på Bibeln som Guds ord och det är grunden i vår tro. Vi är baptister, vilket betyder att vi praktiserar så kallade troendedop. Det innebär även att vi betonar att varje människa behöver ta ett eget beslut om man vill tro eller inte. Bestämmer man sig för att tro på Jesus uppmuntrar vi till att låta döpa sig. Genom dopet får en människa del i den försoning som Jesus gett genom sin död på korset.

En sammanfattning av den kristna tron uttrycks i den apostoliska och i den nicenska trosbekännelsen.

 

Ekumenik

Vi lägger stor vikt vid och värdesätter högt, samverkan med andra lokala församlingar. Sedan 2019 firar vi alla söndagsgudstjänster tillsammans med Elim i Latorp och första söndagen i månaden är även Equmeniakyrkan i Vintrosa med i gudstjänstgemenskapen.

Under sommaren, i Ekumeniska böneveckan (i Januari) och Globala veckan (i november) firar vi gudstjänst med alla församlingarna i bygden, Svenska kyrkan, Garphyttans friförsamling, Nybblekyrkan, Equmeniakyrkan Vintrosa och Elim i Latorp.