Tisdagar hösten 2022 Fördjupning – Lovsång – Bön

Postat av Tomas Johansson den 2 september, 2022

Samlingar 19:00-20:30  varje tisdag i Betel eller Elim.

Var annan vecka, ojämna veckor möts vi i Betel för Bibelstudium under temat ”Mellan Konfirmation och Katekes”.
Viktor Jonsson leder oss och vi börjar att fördjupa oss i trosbekännelsen och dess innebörd.

Jämna veckor möts vi i Elim Latorp. Ett kortare undervisningspass och tid för bön och Lovsång

Fristående program, du är med när du har möjlighet. Alla varmt välkomna.