Kontakt

Församlingen

betel.vintrosa(a)telia.com

 

Personal

Vacant

 

Församlingsledning

Tomas Johansson, ordförande

betel.forsamlingsledning(a)telia.com

 

Barn, ungdom, familj

Jenny Nilsson, sammankallande

betel.buv(a)telia.com

 

Missionsråd

Åke Oliv, samankallande

betel.mission(a)telia.com