Böneveckan 2019

Postat av Frida Strömberg den 13 januari, 2019

Böneveckan 2019 har temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”, och infaller som vanligt den 18 – 25 januari. (Läs mer om böneveckan 2019 här) Årets tema har tagits fram av en grupp kristna från Indonesien, och de beskriver temat:

”Bara genom att ta till oss Jesu bön att ’de alla ska bli ett’ kan vi bära vittnesbörd om en levande enhet i mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”

Du är välkommen till samlingarna i bygdens kyrkor (se nedan). Vi uppmuntrar även till att läsa de dagliga bibeltexterna (se längre ner).

Söndag 20/1 kl. 16:00 Gudstjänst i Betel

Måndag 21/1 kl. 19:00 Garphyttans Missionshus

Tisdag 22/1 kl. 19:00 Elim, Latorp

Onsdag 23/1 kl. 19:00 Equmeniakyrkan i Vintrosa (tomta)

Torsdag 24/1 kl. 19:00 S:t Josefs kapell, Garphyttan

 

”Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.” (femte Moseboken 16:18-20 Bibel 2000)

 

Bibelord för varje dag:

Dag 1 (18/1)

Låt Rätten välla fram som vatten (Amos 5:24)

Amos 5:22-25

Lukas 11:37-44

 

Dag 2 (19/1)

Vad ni säger skall vara ja eller nej (Matteus 5:37)

Matteus 5:33-37

Ef 4:22-25

 

Dag 3 (20/1)

Nådig och barmhärtig är Herren (Psaltaren 148:8)

Psaltaren 145:8-13

Matteus 1:1-17

 

Dag 4 (21/1)

Nöj er med vad ni har (Hebréebrevet 13:5)

Hebréebrevet 13:1-5

Matteus 6:25-34

 

Dag 5 (22/1)

Att bära ett glädjebud till de fattiga (Lukas 4:18)

Lukas 4:16-21

Amos 8:4-8

 

Dag 6 (23/1)

Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Jeremia 10:12-16

Markus 16:14-15

 

Dag 7 (24/1)

Kvinna, din tro är stark (Matteus 15:28)

1 Sam 1:13-17

Matteus 15:21-28

 

Dag 8 (25/1)

Herren är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Psaltaren 27:1-4

Johannes 8:12-20